साईट में खोजें

३१ ॥ श्री हरिभजनदास जी ॥

जारी........

नमो हिरण्याक्ष नमो हिरण्यकश्यप नमो वृत्रासुर नमो नमो।५०।

नमो श्री अंजनी नमो श्री रघु नमो श्री दिलीप नमो नमो।

नमो श्री जय नमो श्री बिजय नमो श्री सनकादिक नमो नमो।

नमो नारायण नमो नरनारायण नमो परनारायण नमो नमो।

नमो नन्दी नमो गोबर्द्धन नमो ऊधो नमो नमो।

नमो कल्पवृक्ष नमो अक्षयबट नमो कामधेनु नमो नमो।५५।

नमो रोहिणी नमो नन्दन बन नमो स्फटिक मणि नमो नमो।

नमो श्री द्विबिद नमो श्री मयन्द नमो श्री गवाक्ष नमो नमो।

नमो गंगा नमो यमुना नमो सरयू नमो नमो।

नमो सरस्वती नमो गोमती नमो शारदा नमो नमो।

नमो नर्मदा नमो पुष्कर नमो रत्नाकर नमो नमो।६०।

नमो श्याम कर्ण नमो ऐरावत नमो राघव मच्छ नमो नमो।

नमो श्री बालि नमो खरदूषण नमो मारीच नमो नमो।

नमो ताड़ुका नमो शूर्पनखा नमो पूतना नमो नमो।

नमो गणिका नमो अजामिल नमो श्री गृद्ध नमो नमो।

नमो अश्वनी नमो धन्वन्तरि नमो लुकमान नमो नमो।६५।

नमो कौस्तुभ मणि नमो पारस मणि नमो मरकत मणि नमो नमो।

नमो शालिग्रम नमो नरवदेश्वर नमो गोमती चक्र नमो नमो।

नमो श्री बृज नमो श्री अवध नमो श्री काशी नमो नमो।

नमो जगदीश नमो बद्रीनाथ नमो रामेश्वर नमो नमो।

नमो कैलाश नमो बैकुण्ठ नमो गोलोक नमो नमो।७०।

नमो प्रियबर्त नमो श्री सगर नमो श्री नृग नमो नमो।

नमो बिन्ध्यबासिनी नमो सुन्दरी नमो पाटेश्वरी नमो नमो।

नमो श्री बाल्मीकि नमो सेवरी नमो श्री च्यवन नमो नमो।

नमो श्रीनिषाद नमो श्री श्वपच नमो श्री सधन न नमो।

नमो श्री धना नमो पीपा नमो बामदेव नमो नमो।७५।

नमो रंका नमो बंका नमो कमाल नमो नमो।

नमो सब अस्त्र नमो सब वस्त्र नमो सब भूषण नमो नमो।

नमो सब बृक्ष नमो सब फूल नमो सब फल नमो नमो।

नमो सब यन्त्र नमो सब तन्त्र नमो सव मऩ्त्र नमो नमो।

नमो सब दिन नमो सब तिथि नमो सब घड़ी नमो नमो।८०।

नमो सब राशि नमो सब नक्षत्र नमो सब ग्रह नमो नमो।

नमो सब योग नमो सब मास नमो सब बर्ष नमो नमो।

नमो श्री मृत्यु नमो सब दैत्य नमो सब युग नमो नमो।

नमो गुरु देव नमो महि देव नमो मनदेव नमो नमो।

नमो सब वर्ण नमो सब धर्म नमो सब कर्म नमो नमो।८५।

नमो सब यक्ष नमो गन्धर्व नमो किन्नर नमो नमो।

नमो सब पितृ नमो सब प्रेत नमो श्री भक्ति नमो नमो।

नमो श्री सुक्ख नमो श्री दुःख नमो श्री ज्ञान नमो नमो।

नमो श्री शान्ति नमो श्री शील नमो सन्तोष नमो नमो।

नमो सरधा नमो दाया नमो क्षमता नमो नमो।९०।

नमो श्री क्षिमा नमो श्री सत्य नमो श्री प्रेम नमो नमो।

नमो संचित नमो प्रारब्ध नमो क्रियमाण नमो नमो।

नमो विश्वास नमो परस्वार्थ नमो पुरुषार्थ नमो नमो।

नमो श्री द्वैत नमो अद्वैत नमो श्री माया नमो नमो।

नमो श्री काम नमो श्री क्रोध नमो श्री लोभ नमो नमो।९५।

नमो श्री मोह नमो अहंकार नमो श्री रात नमो नमो।

नमो सब चोर नमो सब शाह नमो सब बीर नमो नमो।

जारी........